Amar

Amar Mobder
Consultant Electrical Engineering

Neem contact op met Amar

Neem contact op met Amar voor meer informatie: +31 (0) 6 51 32 11 47

Contact

RIVM Magneetveldberekeningen

RIVM-magneetveldberekeningen: nauwgezet en specifiek

Magneetvelden kunnen gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Daarom bracht het ministerie van VROM in 2005 een advies uit voor hoogspanningslijnenbeleid. Het ministerie deed dit in samenwerking met ons.

VROM raadt aan om te voorkomen dat er in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen situaties ontstaan waar kinderen langdurig worden blootgesteld aan magnetische veldsterkten. Daarbij gaat het om sterkten die gemiddeld per jaar boven 0,4 microtesla liggen. Wij berekenen specifieke magneetveldzones zoals die zijn gedefinieerd door het RIVM.

Deze diensten bieden wij aan:
Diensten die wij aanbieden voor magneetveldberekeningen zijn advies en toetsingen:

  • advies en toetsingen die bepalen wat de specifieke magneetveldzone van hoogspanningslijnen is volgens RIVM-handreiking
  • bepaling specifieke magneetveldzone van hoogspanningsstations volgens RIVM-handreiking
  • bepaling specifieke magneetveldzone van hoogspanningskabels
  • bepaling magneetveldzone