Marco Kruithof

Marko Kruithof
manager Energietransitie

Petersburg foto

Anja Vijselaar
directeur

Neem contact met ons op

Meer weten? Neem contact op met

Marko Kruithof +31 (0)6 55 12 06 73 of Anja Vijselaar: +31 (0)6 31 66 25 64

Contact

Energietransitie / renewables

Unleashing the power of renewable energy

Energietransitie: van strategie naar resultaat

De energietransitie gaat een cruciale fase in. Er zijn plannen gemaakt en akkoorden gesloten. Nu is het tijd voor actie: de ontwikkeling, opzet en uitvoering van grootschalige duurzame energieprogramma’s en projecten. In de praktijk betekent dit een complexe puzzel van techniek, economie, omgeving en bestuurlijke en maatschappelijke belangen.

In het Team Energietransitie verzamelt Petersburg|Lievense|WSP alle expertise die nodig is om die aspecten met elkaar te verbinden en succesvol te schakelen van strategie naar resultaat. Zo dragen we samen met onze opdrachtgevers en partners bij aan een betere wereld.

Waar draait het concreet om?

Bijvoorbeeld om het realiseren van grootschalige zonnesystemen en windparken en het inpassen hiervan in het energiesysteem. De warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Industriële complexen die fossiele brandstof willen inruilen voor duurzame moleculen. Lokale en regionale overheden, netbeheerders, industrie en vastgoedbeheerders staan voor de opgave om hier op grote schaal werk van te maken. En dat op korte termijn. En urgente zaak, als we onze planeet leefbaar willen houden.

Verbinden is de schakel

Is dit haalbaar? Jazeker. Er zijn veel duurzame energiebronnen en -dragers beschikbaar. Cruciaal is nu hoe we die allemaal slim en systematisch verbinden en beschikbaar stellen. Op de juiste plaats en op het juiste moment. Verbinden is daarmee dé schakel die de energietransitie versnelt en opschaalt. En precies dáárin zijn we ijzersterk.

Kansen in kaart

Onze adviseurs en engineers helpen met advies over de aanpak van de meest uiteenlopende energievraagstukken. Van advies over de slimste duurzame energiemix tot haalbaarheidsstudies naar geschikte locaties voor zonneparken of waterstofleidingen. Met onze kennis van distributienetten kunnen we snel de technische haalbaarheid en ruimtelijke inpassing beoordelen:

 • We bekijken welke subsidies verkrijgbaar en welke vergunningen nodig zijn.
 • We beoordelen de mogelijke ecologische impact en de verwachte omgevingsvraagstukken.
 • We berekenen welke configuratie op de gekozen locatie de beste business case oplevert.

Op deze manier brengen we de beste kansen in kaart. We identificeren de belangrijkste projectrisico’s al in het vroegste stadium en mitigeren deze waar mogelijk.

Resultaat leveren

Een succes maken van grootschalige duurzame energieprogramma’s en projecten? Daarvoor hebben we alle expertise in huis!  Vergunnings- en subsidieaanvragen kunt u aan ons overlaten. We kennen de weg bij de netbeheerders en regelen aansluitingen. Uiteraard maken we gedetailleerde technisch ontwerpen die het beste rendement opleveren. We begeleiden aanbesteding van de aanleg en houden desgewenst toezicht op de uitvoering. Onze omgevingsmanagers zorgen er samen met u voor dat omwonenden en andere stakeholders het project goed begrijpen en betrokken worden. Zo nemen we u alle complexiteit van het plannen, ontwerpen en in gebruik nemen aanleggen van grootschalige duurzame energieprojecten met plezier uit handen.

Onze expertise

 • haalbaarheidsstudies en business case development
 • ruimtelijke inpassing
 • compleet ontwerp van systemen
 • vergunningen, milieu en juridisch advies
 • support op het gebied van aansluiten, financiering en subsidies
 • omgevingsmanagement en bewonerscommunicatie

Download de flyers over onze specialisaties!

 

01 – Zonneparken

02 – Aquathermie

03 – Regionale Energiestrategie

04 – Waterstof

05 – Ruimtelijke inpassing

06 – Energieconcepten

07 – Power Planning

08 – Windparken

 

Diensten

Haalbaarheidsstudie / voorstudie

  • magneetveldstudies
  • milieu-effectrapportages
  • bestemmingsplannen
  • bouwkosten en -bestek
  • restlevensduurstudies beton
  • vergunningsaanvragen + omgevingsrecht en vergunningen/ bestemmingsplannen
  • ecologisch onderzoek
  • stikstofdepositie
  • bodemonderzoek en -advisering
  • RAW Besteksvoorbereiding

Elektrotechnisch ontwerp

 • sterkte-, capaciteits- en systeemberekeningen HS-kabels
 • aarding
 • EMC-studies
 • beïnvloedingsberekeningen

Ontwerp constructies en funderingen 

 • constructieadvies staalconstructies
 • funderingsadvies en geotechniek

Inbedrijfname 

 • bouwbegeleiding en toezicht
 • afnames, testen en commissioning