Amar

Amar Mobder
Manager Electrical Engineering

Neem contact op met Amar

Neem contact op met Amar voor meer informatie: +31 (0)6 51 32 11 47

Contact

Renewables

Renewables

Steeds vaker hebben we te maken met nieuwe vormen van energie. Bijvoorbeeld windparken en zonne-energie. Wij adviseren u graag! Dat doen wij zo:

Haalbaarheidsstudie / voorstudie

  • magneetveldstudies
  • milieu-effectrapportages
  • bestemmingsplannen
  • bouwkosten en -bestek
  • restlevensduurstudies beton
  • vergunningsaanvragen + omgevingsrecht en vergunningen/ bestemmingsplannen
  • ecologisch onderzoek
  • stikstofdepositie
  • bodemonderzoek en -advisering
  • RAW Besteksvoorbereiding

 

Elektrotechnisch ontwerp

 • sterkte-, capaciteits- en systeemberekeningen HS-kabels
 • aarding
 • EMC-studies
 • beïnvloedingsberekeningen

 

Ontwerp constructies en funderingen

 • constructieadvies staalconstructies
 • funderingsadvies en geotechniek

 

Inbedrijfname

 • bouwbegeleiding en toezicht
 • afnames, testen en commissioning