HOOGSPANNINGSSTATIONS

Hoogspanningsstations: kruispunten van engineering

Bij hoogspanningsstations komt alles samen. Hoogspanningslijnen en hoogspanningskabels worden aangesloten op de velden van het station. Het station zelf is uitgerust met componenten, ondersteuningsconstructies daarvan, bekabeling en besturing. Daarbij zijn voorziening nodig om de apparatuur en componenten te beschermen – zoals gebouwen en hekwerken. Wij verzorgen de constructieve, bouwkundige, civiele, EMC-,  primaire en secundaire engineering voor hoogspanningsstations.Raakvlakken zijn bij hoogspanningsstations van groot belang. Wij beschikken over gedegen interfacemanagement en verweven vakdisciplines. Onze kennis van hoogspanningslijnen en hoogspanningskabels draagt daaraan bij. Wij adviseren, ontwerpen en toetsen op elektrotechnisch, energietechnisch en mechanisch gebied.

Deze diensten bieden wij aan:

Haalbaarheidsstudie / voorstudie

 • milieu-effectrapportages
 • bouwkosten en -bestek
 • restlevensduurstudies beton
 • vergunningsaanvragen + omgevingsrecht en vergunningen/ bestemmingsplannen
 • ecologisch onderzoek
  • omgevingsmanagement
  • stikstofdepositie

Elektrisch ontwerp primair

 • aard(net)ontwerp
 • controle op stap- en aanraakspanningen
 • bliksembescherming
 • bodemweerstandsmetingen en aardverspreidingsweerstandmetingen
 • magneetveldzoneberekening van het hele station
 • kortsluitberekeningen

Constructief ontwerp

 • constructief ontwerp primair (staalwerk onder hoogspanningscomponenten en rails)
 • constructief ontwerp portalen en jukken

Elektrisch ontwerp secundair

 • ontwerp Stations Automatisering
 • hoog- en middenspanningsbeveiligingen

Civiel / bouwkundig ontwerp

 • brandveiligheidsadvies
 • constructieadvies
 • prefab beton engineering
 • funderingsadvies en geotechniek
 • ontwerp en engineering infra en wegconstructies

Inbedrijfname

 • bouwbegeleiding en toezicht
 • afnames, testen en commissioning

Petersburg-innovaties

 • BIM
 • circulair bouwen

 

De foto’s van onze medewerkers in overleg op een station zijn gemaakt op 380/150 kV-station Breukelen-Kortijk, dat TenneT heeft gebouwd langs de A2 bij Breukelen. Video-impressie van de bouw van dit station: