erik

Erik Groot
Manager Business Development

Neem contact op met Erik

Neem contact op met Erik voor meer informatie.

Contact

Hoogspanningsstations: kruispunten van engineering

Bij hoogspanningsstations komt alles samen. Hoogspanningslijnen en hoogspanningskabels worden aangesloten op de velden van het station. Het station zelf is uitgerust met componenten, ondersteuningsconstructies daarvan, bekabeling en besturing. Daarbij zijn voorziening nodig om de apparatuur en componenten te beschermen – zoals gebouwen en hekwerken. Wij verzorgen de constructieve, bouwkundige, civiele, EMC-, primaire en secundaire engineering voor hoogspanningsstations.Raakvlakken zijn bij hoogspanningsstations van groot belang. Wij beschikken over gedegen interfacemanagement en verweven vakdisciplines. Onze kennis van hoogspanningslijnen en hoogspanningskabels draagt daaraan bij. Wij adviseren, ontwerpen en toetsen op elektrotechnisch, energietechnisch en mechanisch gebied.

Deze diensten bieden wij aan:

 • aard(net)ontwerp
 • controle op stap- en aanraakspanningen
 • bliksembescherming
 • bodemweerstandsmetingen en aardverspreidingsweerstandmetingen
 • ontwerp van bliksembescherming
 • magneetveldzoneberekening van het hele station
 • elektrisch ontwerp primair en secundair
 • ontwerp Stations Automatisering
 • hoog- en middenspanningsbeveiligingen
 • kortsluitberekeningen
 • constructief ontwerp primair (staalwerk onder hoogspanningscomponenten en rails)
 • constructief ontwerp portalen en jukken

De foto’s van onze medewerkers in overleg op een station zijn gemaakt op 380/150 kV-station Breukelen-Kortijk, dat TenneT bouwt langs de A2 bij Breukelen.