Allard

Allard Keizer
Manager Civiele Engineering

Neem contact op met Allard

Neem contact op met Allard voor meer informatie.

Contact

Hoogspanningslijnen: bewust van omgeving

Hoogspanningslijnen zijn voor iedereen zichtbaar. Tegelijkertijd zijn ze noodzakelijk. De gewenste transportcapaciteit stelt eisen aan de geleiders, terwijl de masten ervoor zorgen dat de geleiders onder alle omstandigheden op veilige hoogte blijven.

Wij adviseren, ontwerpen en toetsen hoogspanningslijnen op elektrotechnisch, energietechnisch en constructief gebied. Denk hierbij aan het ontwerp van reconstructies van hoogspanningslijnen, inlussingen op stations of kabelbelastbaarheid. Of opwaarderings- en alternatievenstudies. Maar ook voor het opstellen van een kettingtekening kunt u bij ons terecht.

We kijken ook naar ook de effecten van de verbinding op de omgeving, als dat nodig is. Bijvoorbeeld de elektromagnetische beïnvloeding van objecten. En het bepalen van magneetveldzones.

Deze diensten bieden wij aan:

 1. reconstructies
 2. nieuwbouw
 3. haalbaarheidsstudies
 4. belastbaarheid
 5. magneetveldstudies
 6. EMC
 7. tijdelijke hoogspanningslijnen
 8. mastconstructies, portalen, bordessen en funderingen
 9. kabelopstijgpunten
 10. stationsinlussingen
 11. aardingen