Allard

Allard Keizer
Consultant Overhead Lines

Neem contact op met Allard

Neem contact op met Allard voor meer informatie:  +31 (0)6 53 41 32 40

Contact

HOOGSPANNINGSLIJNEN

Hoogspanningslijnen: bewust van omgeving

Hoogspanningslijnen maken deel uit van het hoogspanningsnet en zijn zichtbaar voor iedereen: in het landschap vallen ze op door een reeks masten die de geleiders voldoende hoog boven de grond houden.

Hoogspanningslijnen transporteren elektriciteit onder hoge spanning over grote afstanden. Het ontwerp van een hoogspanningslijn kent meerdere aspecten. Het energietransport moet in de eerste plaats veilig zijn voor omgeving en de bedrijfsvoering moet voldoende betrouwbaar zijn. Daarbinnen kan worden besloten wat het belangrijkst is voor de specifieke vraag: moet het ontwerp economisch voordelig zijn, snel realiseerbaar of duurzaam? We denken hierin graag mee.

Wat wij doen

 • Wij zijn ingenieurs en adviseren, ontwerpen en toetsen hoogspanningslijnen op elektrotechnisch, energietechnisch en constructief gebied. Denk hierbij aan het ontwerp van reconstructies van hoogspanningslijnen, inlussingen op stations of belastbaarheid van de geleiders.
 • We kijken ook naar ook de effecten van de verbinding op de omgeving, als dat nodig is. Bijvoorbeeld de elektromagnetische beïnvloeding van objecten. En het bepalen van magneetveldzones.
 • Daarnaast helpen we bij vergunningaanvragen bij netbeheerders als TenneT. Wij hebben de technische kennis om een gesprek tussen de opdrachtgever en TenneT te faciliteren.
 • Ook kunnen we tijdens de uitvoering, engineering leveren. Wij maken de berekeningen zodat de opdrachtgever vervolgens kan bouwen.

Waarom Petersburg|WSP?

 • Wij zijn de specialist in hoogspanningsinfrastructuur, inclusief de invloed van hoogspanning op onze omgeving. Niet alleen lijnen maar ook hebben we kennis van kabels en stations, zodat aansluitingen tussen deze infrastructuren integraal kunnen worden beschouwd.
 • Om voorop te blijven lopen in de sector kiezen we voor groei, verdieping, een sterke focus op kennisontwikkeling en continuïteit.
 • We hebben een flinke omvang, kunnen veel tegelijkertijd oppakken en snel opschalen als dat nodig is.
 • We zijn bekend met de hoogspanningswereld en kennen de standaarden van TenneT.
 • Onze unieke in house ontwikkelde software voor hoogspanningsinfra is onder meer bedoeld voor het uitvoeren van constructieve, thermische en elektromagnetische berekeningen. Deze stelt ons in staat aanpassingen door te kunnen voeren om mee te kunnen met de behoeftes in de markt.

Deze diensten bieden wij aan:

Haalbaarheidsstudie / voorstudie

 • variantenstudie trajecten, masttypen, geleidertypen
 • bouwkosten en -bestek
 • restlevensduurstudies beton, staal, armaturen
 • vergunningsaanvragen + omgevingsrecht en vergunningen/ bestemmingsplannen
 • milieu-effectrapportages
 • ecologisch onderzoek
 • omgevingsmanagement

Ontwerp mastconstructies en funderingen

 • nieuwbouw, reconstructies en tijdelijke hoogspanningslijnen
 • constructieadvies
 • funderingsadvies en geotechniek
 • geleiderintrektabellen, waaronder dynamische intrektabellen
 • schema’s geleiderbelastingen (conform NEN-50341, NEN-8700)

Elektrotechnisch ontwerp

 • beïnvloedingsberekeningen
 • magneetveldberekeningen
 • EMC-studies
 • analyse belastbaarheid
 • aardingsontwerp
 • interne/ externe spanningsafstanden
 • ontwerp isolatorkettingen

Antenne-opstelpunten

 • constructieadvies telecom/antenne-opstelpunten
 • procesmanagement telecom/antenne-opstelpunten

Inbedrijfname 

 • bouwbegeleiding en toezicht
 • afnames, testen en commissioning

En verder

 • integraal 3D-ontwerp/ BIM
 • systems engineering
 • second opinion