Amar

Amar Mobder
Consultant Electrical Engineering

Neem contact op met Amar

Neem contact op met Amar voor meer informatie: +31 (0)6 51 32 11 47

Contact

HOOGSPANNINGSKABELS

Hoogspanningskabels: onzichtbare techniek

Hoogspanningskabels krijgen in en op de bodem met diverse infrastructuren te maken. En dat zorgt voor technische uitdagingen van een kabelontwerp – naast de gewenste belastbaarheid van de kabel. Wij adviseren onze opdrachtgevers bij technische oplossingen voor hoogspanningskabels.

De temperatuur van de hoogspanningskabel is belangrijk. Wij bepalen de thermische huishouding van kabels in samenspel met mechanische en magnetische vraagstukken. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een alternatievenstudie of basisontwerp. Wij adviseren, ontwerpen en toetsen op elektrotechnisch, energietechnisch en mechanisch gebied. Deze diensten bieden wij aan:

Haalbaarheidsstudie / voorstudie

 • milieu-effectrapportages
 • magneetveldstudies
 • bestemmingsplannen
 • bouwkosten en -bestek
 • restlevensduurstudies beton
 • vergunningsaanvragen + omgevingsrecht en vergunningen/ bestemmingsplannen
 • ecologisch onderzoek
 • stikstofdepositie
 • bodemonderzoek en -advisering
 • RAW Besteksvoorbereiding

 

Elektrotechnisch ontwerp

 • sterkte- capaciteits- en systeemberekeningen HS-kabels
 • crossbonding
 • aarding
 • EMC-studies
 • beïnvloedingsberekeningen
  • Second opinion en review
 • magneetveldberekeningen

Inbedrijfname

 • bouwbegeleiding en toezicht
 • afnames, testen en commissioning