Amar

Amar Mobder
Manager Electrical Engineering

Neem contact op met Amar

Neem contact op met Amar voor meer informatie: +31 (0)6 51 32 11 47

Contact

Hoogspanningskabels: onzichtbare techniek

Hoogspanningskabels krijgen in en op de bodem met diverse infrastructuren te maken. En dat zorgt voor technische uitdagingen van een kabelontwerp – naast de gewenste belastbaarheid van de kabel. Wij adviseren onze opdrachtgevers bij technische oplossingen voor hoogspanningskabels.

De temperatuur van de hoogspanningskabel is belangrijk. Wij bepalen de thermische huishouding van kabels in samenspel met mechanische en magnetische vraagstukken. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een alternatievenstudie of basisontwerp. Wij adviseren, ontwerpen en toetsen op elektrotechnisch, energietechnisch en mechanisch gebied.

Deze diensten bieden wij aan:

  1. nieuwbouw;
  2. haalbaarheidsstudies;
  3. belastbaarheid;
  4. crossbonding;
  5. magneetveldstudies;
  6. EMC;
  7. tijdelijke kabels;
  8. kabelopstijgpunten;
  9. aarding.