Amar

Amar Mobder
Consultant Electrical Engineering

Neem contact op met Amar

Neem contact op met Amar voor meer informatie. Telefoon: +316 51 32 11 47

Contact

BEÏNVLOEDINGSBEREKENINGEN/STUDIES

EMC-beïnvloedingsberekeningen: interacties tussen netwerken

Effecten tussen hoogspanning en objecten worden veroorzaakt door energieoverdracht van de hoogspanningsbron naar het object. Die energieoverdracht is er altijd, ook al is dit afhankelijk van de onderlinge ligging. We zien het effect vooral bij buisleidingen. Onze uitdaging zit erin die energie verantwoord af te voeren, zodat objecten veilig en betrouwbaar blijven.

Wij beschouwen en berekenen elektrische, magnetische, mechanische en thermische effecten tussen buisleidingsystemen en hoogspanningssystemen. Dit doen we vanuit het oogpunt van veiligheid en betrouwbaarheid. Wij adviseren, ontwerpen en toetsen, vooral op elektrotechnisch en energietechnisch gebied.

Deze diensten bieden wij aan:

 

  • toetsing toelaatbaarheid overbruggingsspanningen
  • beoordeling van wisselstroomcorrosie en kathodische bescherming
  • beschadiging van leidingbekleding door doorslag
  • thermische beïnvloeding
  • elektrische beïnvloeding
  • magnetische beïnvloeding
  • zwerfstromen
  • hoogfrequente verschijnselen (Radio en Audible Noise)
  • aardingsontwerp