gasunie

Landelijke inventarisatie AC-Beïnvloeding Gasunie

Landelijke inventarisatie AC-Beïnvloeding Gasunie

Wij helpen Gasunie bij deze inventarisatie en identificeren waar nodig risico’s. Deze risico’s worden beoordeeld volgens de methodiek die is vastgelegd in de NEN 3654. Wij speelden zelf een rol in de totstandkoming van deze norm. Werkzaamheden die wij uitvoeren  zijn onder meer:

 Inventarisatie van relevante data van het buisleidingnetwerk van Gasunie
 Inventarisatie van alle relevante hoogspanningssystemen in Nederland (>1kV)
 Beschouwen volgens methodiek in de NEN3654
 Uitvoeren detailberekeningen voor mogelijke risicovolle locaties
 Mitigerende maatregelen dimensioneren/voorstellen

Locatie

Nederland-Landelijk

Periode

2015 – 2017

Klant

Gasunie NL