Koen-en-Marius-Doetinchem-03_PC

EMC en stakeholderanalyse Doetinchem – Wesel

EMC en stakeholderanalyse Doetinchem – Wesel

TenneT bouwt in samenwerking met Amprion een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel. TenneT is verantwoordelijk voor het Nederlandse deel en combineert dit met de bestaande 150kV-verbinding van Doetinchem naar Winterswijk.

Voor TenneT voerden wij studies uit op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Bij deze studies zijn stakeholders geïnventariseerd en geanalyseerd. In het traject is van 62 particulieren en 18 bedrijven op basis van berekeningen de beïnvloeding op hun eigendommen beschouwd. Denk hierbij aan het simpelste koffiezetapparaat tot aan complexe besturingsapparatuur, schrikdraad en een buisleidingsysteem. Als dat nodig was, adviseerden we over  maatregelen om de beïnvloeding te mitigeren. Daarnaast ondersteunden we TenneT in dit project met het doen van magneetveldberekeningen en -metingen.

Locatie

Doetinchem – Wesel

Periode

2013-2017

Klant

TenneT