OVER PETERSBURG - Leadership in energy transition

Over Petersburg

Petersburg is een hooggekwalificeerd en flexibel ingenieursbureau. Met ruim 55 medewerkers bieden we engineering, consultancy en advies binnen de energiesector.  Het bedrijf is opgericht in 1998. In ruim twintig jaar tijd hebben we ons ontwikkeld tot specialist in hoogspanning, hoogspanningsgerelateerde infrastructuur de invloed van hoogspanning op onze omgeving en de doorontwikkeling naar duurzame energiebronnen en hun infrastructuur. Om voorop te blijven lopen in de sector kiezen we voor groei, verdieping, een sterke focus op kennisontwikkeling en continuïteit. Zo begeleiden we onze klanten in de transitie naar duurzaamheid. Petersburg: Leadership in Energy Transition!

Wat we doen

We zijn actief op het gebied van EMC-berekeningen, kabelberekeningen, basis- en detailontwerp van primaire, secundaire en civiele en bouwkundige installaties voor hoogspanningsstations en hoogspanningslijnen. Ook verzorgen wij bouwondersteuning, levensduurstudies en het opwaarderen van hoogspanningslijnen. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste technieken. De laatste jaren hebben we ons dienstenpakket uitgebreid met diverse renewables, zoals zonne- en windparken. Hierbij gebruiken we specialistische software. Uniek zijn onze in-house ontwikkelde softwaretools, specifiek voor de hoogspanningssector.

Organisatie

Petersburg Consultants is in 2019 overgenomen door Lievense, multidisciplinair advies- en ingenieursbureau op het gebied van bouw, infra, water en milieu. Sinds oktober 2019 maken wij samen met Lievense onderdeel uit van WSP, een wereldwijd advies- en ingenieursbureau met het hoofdkantoor in Montreal, Canada.

ONZE MENSEN

Onze mensen zijn hoogopgeleid, zowel in de energie, elektro, civiele, bouwkundige en werktuigbouwkundige aspecten. Samen houden zij zich bezig met ons elektriciteitsnet. Ze bereiden het net voor op problemen die ontstaan door het decentraal opwekken van energie en een grotere vraag naar capaciteit van het bestaande energienet. Deze problemen lossen ze op.

Wij engineeren hoogspanningsstations vanuit de primaire en secundaire disciplines. Ook werken wij aan de upgrade naar een stabiel 4G- communicatienetwerk in ons hoogspanningsnet en aan de doorontwikkeling hiervan naar 4G+ en 5G.

We werken integraal vanuit verschillende disciplines aan elke hoogspanningsgerelateerde uitdaging. En dat geeft u als klant de zekerheid van deskundige engineering en consultancy.

Dit zeggen onze medewerkers...

“Als mensen uit mijn privésfeer vragen stellen over mijn werk, dan vertel ik meestal aan de hand van een hoogspanningslijn of -mast wat voor effecten er kunnen spelen. Wij zijn een van de weinige partijen in Nederland die hieraan gerelateerd werk op grote schaal kunnen uitvoeren.” 

“Er is veel kennis in het bedrijf aanwezig, klanten vinden ons een betrouwbare partij. Er is weinig discussie over onze rapporten, wij worden gezien als de partij die weet wat –ie zegt. We staan voor degelijkheid, we zoeken zaken grondig uit.”

“Met een multidisciplinair team werken we aan de engineering van hoogspanningsstations.”

WAAROM PETERSBURG

waarom petersburg
waarom petersburg

Waarom Petersburg Consultants?
• korte lijnen en alle kennis en disciplines onder één dak
• energietechniek, civiele, bouwkundige en werktuigbouwkundige disciplines
• specialistisch, hooggekwalificeerd en kennisintensief
• flexibel, innovatief en klantgericht
• de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen: ISO 9001 / OHSAS 18001 / ISO 14001-certificering en ontwikkeling naar de Safety Culture Ladder niveau 3

ONZE DIENSTEN

onze diensten

Petersburg Consultants biedt stabiliteit in een dynamische energiewereld. Met een betrokken en flexibel team werken we aan toonaangevende energieprojecten in Nederland. Wij zijn actief op het gebied van EMC, basis- en detailontwerp van civiele componenten, bouwondersteuning, levensduurstudies, het opwaarderen van hoogspanningslijnen en het ontwerpen van bovengrondse en ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste technieken – onder meer 3D-engineering. Dit maakt communicatie over onze projecten helder en inzichtelijk.

ONZE KLANTEN

Onze klanten zijn onder meer TenneT, Novec, ProRail, SAG/Spie, Gasunie en Shell. Onze klanten waarderen onze kwaliteit van werken, ons hoogwaardige kennisniveau en onze consistente betrouwbaarheid. We doen wat we beloven!

Onze klanten over ons: 

‘Al minstens tien jaar maakt Petersburg Consultants voor ons berekeningen van AC-beïnvloeding van hoogspanningsverbindingen op onze gasleidingen. Dit is een heel specifieke expertise en Petersburg is één van de weinigen die dit goed in de vingers heeft gekregen. Je merkt dat ze specialist zijn op dit gebied.’ Henk Bakker, project engineer Gasunie

‘Wij schakelen Petersburg Consultants in bij het ontwerpen van hoogspanningsstations. Petersburg werkt doelgericht en accuraat, tot nu toe verloopt alles volgens plan en afspraak. Als zij een beslissing nemen voelt dat goed voor mij, zo’n besluit is altijd technisch onderbouwd en gebaseerd op wet- en regelgeving.’ Nils Kersting, projectleider SPIE SAG GmbH

 

 

Bekijk onze projecten

spie

Folders en flyers

Download hier onze folders en flyers.

Over Petersburg

Electromagnetic Interference

Beeinflussungsberechnungen

Beïnvloedingsberekeningen

Voor studenten

HISTORIE

Van 1998 …
Petersburg Consultants is opgericht in 1998. In de beginjaren waren we vooral bezig met studies, projectbegeleiding en advies op elektrotechnisch gebied. Later kwam hier engineering bij als kernactiviteit.

… tot nu
In twintig jaar tijd hebben we ons ontwikkeld tot specialist in hoogspanning, hoogspanningsgerelateerde infrastructuur en de invloed van hoogspanning op onze omgeving. Hierbij gebruiken we als dat mogelijk is in-house ontwikkelde software-tools, specifiek uitgelegd voor de hoogspanningssector.
In 2013 hebben we een groeispurt ingezet. En we groeien nog steeds.

Sinds 2019 maakt Petersburg onderdeel uit van advies- en ingenieursbureau Lievense.

historie

MISSIE EN VISIE

Missie & visie

Missie
Wij willen de kennis in de energiesector borgen en ontwikkelen. Dit realiseren wij door het leveren van kennisintensieve diensten aan de netbeheerders en aannemers van buisleiding- en hoogspanningsinfrastructuren.

Visie
Een open, no-nonsense bedrijfscultuur past bij onze missie. Samenwerking en betrokkenheid staan voorop bij het nastreven van gezamenlijke doelen. Kennis en kunde ontwikkelen we in een bedrijfscultuur met uitdagingen en vrijheden, gedragen door verantwoordelijke en integere medewerkers. Gedegen technische kennis met een eerlijk antwoord.

Onze cultuurwaarden

Uit onze missie en visie komen onze cultuurwaarden voort. Het zijn er vier:

Wij zijn klantgericht: met een scherp oog op de relatie mag de klant rekenen op toonaangevend advies, onverdeelde aandacht en een no-nonsens-aanpak. De klant centraal: voor ons is dat gewoon, het blijft niet bij mooie woorden.

Wij zijn creatief en vernieuwend: de ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Slim en praktisch zijn én omdenken – dat zit in onze genen. Door te investeren in de ontwikkeling van onze mensen wordt dit blijvend gevoed.

Wij zijn collegiaal en werken graag samen: we hebben betrokken medewerkers en de sfeer in onze organisatie is open. We werken vanuit vertrouwen en we zijn duidelijk over verwachtingen, verantwoordelijkheden en gewenst gedrag. Verdergaande professionaliseren pakken we op met werklust en plezier.

Wij zijn resultaatgericht: we zijn competitief in onze ambitie en het behalen van resultaten. Ook zijn we besluitvaardig, accuraat en vindingrijk in oplossingen. We hebben het lef te doen wat nodig is. Het resultaat telt.

Arbo & Milieu

Wij streven naar veilige en verantwoorde omstandigheden voor medewerkers, klant en omgeving. Ook streven we naar duurzaamheid. Een open werksfeer draagt bij aan een bedrijfscultuur waarin verantwoorde keuzes gemaakt worden. Onze dienstverlening wordt verzorgd door bekwame en bewuste medewerkers.

Bekijk hier onze KAM beleidsverklaring 01-2019.

Visie op duurzame en veiligheidsambities: zo maken wij ze waar

Leiderschap nemen in de Energie Transitie (Leadership in Energy Transition): dat is onze visie als engineeringsbureau. Die ambitie willen we waarmaken. En dat willen we bereiken via diverse assen: duurzaamheid, veiligheid, personeelsbeleid en de intrinsieke beleving van de kernwaarden van Petersburg Consultants. Deze vier aspecten vindt u  op deze manier terug:

Samenwerken met duurzame partijen

Voor ons inkoopbeleid vinden wij het van groot belang dat wij samenwerken met partijen die dezelfde waarden toekennen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Een duurzame omgeving vinden wij belangrijk. Onze bedrijfscultuur is erop gericht om verspilling en vervuiling te voorkomen. Zo minimaliseren we onze ecologische en maatschappelijke voetafdruk.

Bewustzijn bij medewerkers

Een open werksfeer moet bijdragen aan een bedrijfscultuur waarin verantwoorde keuzes worden gemaakt. Onze bedrijfsmiddelen en organisatiestructuur zijn daarop afgestemd.

Onze dienstverlening wordt verzorgd door bewuste medewerkers. In de resultaten van onze dienstverlening streven we naar duurzame oplossingen. We leveren onze klant daarmee een optimaal en verantwoord resultaat. Wij engineeren duurzaam: dat betekent onder meer dat we negatieve gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk vermijden. Dit bereiken we door gebruik te maken van doelmatig en intelligent design en het gebruiken van hernieuwbare hulpbronnen.

Veilig werken

Wij zijn OHSAS 18001 gecertificeerd en zijn gecertificeerd voor de Safety Culture Ladder level 3. We toetsen onze engineeringsontwerpen zodanig, dat we daadwerkelijk veilig kunnen bouwen en veilig kunnen beheren en onderhouden. Dit zien we als onze maatschappelijke plicht. Ook streven we naar veilige en verantwoorde werkomstandigheden voor medewerkers, klant en omgeving. Dit komt terug in onze bedrijfscultuur, die gericht is op het verrichten van passende arbeid op een veilige manier in gezonde omstandigheden. Onze dienstverlening wordt verzorgd door bekwame medewerkers, waar Arbo en Veiligheidsmiddelen worden overwogen in de resultaten van onze dienstverlening. Op deze manier leveren we de klant een optimaal en verantwoord resultaat.

Kwaliteit leveren

Continuïteit voor de klant, het bedrijf en de medewerker: dat is onze visie op kwaliteit. Wij doen dit door de verwachtingen van onze klanten te vervullen en overtreffen. We leveren toegevoegde waarde door praktische vertaling van de klantvraag in haalbare mogelijkheden. Het continu verbeteren van de organisatie op korte en lange termijn draagt bij aan het tevreden stellen van klanten en het bereiken van een sterke positie in de markt.

Kortom: leadership in Energy Transition!

Wij streven naar een bedrijfsvoering die zich richt op het sturen van efficiëntie, doorstroom, product- en procesoptimalisatie, verbetering op output en ontwikkelingen op de langere termijn. Dit garandeert onze continuïteit. Daarbij zorgen we voor het optimaliseren van de werksfeer, motivatie, ontwikkeling en veilige werkomstandigheden van en voor medewerkers. Tevreden medewerkers dragen bij aan de continuïteit en ontwikkeling van ons bedrijf. En dat zorgt weer voor een uitstekende dienstverlening aan onze klanten.

Bekijk hier onze Inkoopvoorwaarden en de Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED[2] bij onze Verkoopvoorwaarden

Bekijk hier onze privacyverklaring

Onze klanten

tennet
Gasunie
novec
spie
dura-vermeer
prorail
PoR