Privacy Statement Petersburg Consultants – versie 29 mei 2018

Petersburg Consultants Petersburg Consultants, gevestigd aan Cardanuslaan 19, 6865 HJ Doorwerth, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.petersburg.nl

Cardanuslaan 19

6865 HJ Doorwerth +31 (0)26 303 25 00

M. Roelofs is de Functionaris Gegevensbescherming van Petersburg Consultants. Zij is te bereiken via m.roelofs@petersburg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Petersburg Consultants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Bedrijfsnaam
 3. Geslacht
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. IP-adres
 8. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@petersburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Petersburg Consultants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Om zaken te kunnen uitvoeren waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Petersburg Consultants neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Petersburg Consultants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia:  Bewaartermijn 4 jaar Reden Bedrijfsvoering

Adresgegevens:       Bewaartermijn 4 jaar Reden Bedrijfsvoering

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Petersburg Consultants verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies-Toestemming voor cookies voor advertenties en sociale media

Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies kunnen wij onderscheiden in de volgende categorieën functionele, analytische, advertentie en sociale media cookies.

Gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers worden verzameld door advertentie en sociale media cookies. Door de derde partijen, zoals adverteerders worden hiermee gegevens verzameld om op uw afgestemde advertenties te kunnen tonen.
Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Als u niet wil dat uw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, kunt u de cookie-instellingen wijzigen.

Waarom cookies?
Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de websites.

De bezochte website wordt hiermee zo gebruiksvriendelijk en interessant mogelijk gemaakt voor de bezoeker. Er worden hierbij geen gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden om individuele gebruikers te kunnen volgen.

Functionele-, analytics- en aanbevelingscookies
Voor de technische en inhoudelijke optimalisatie worden deze cookies geplaatst. Persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer, e-mailadres of persoonlijk internetgedrag kunnen niet uit deze cookies worden herleid. De cookies kunnen dus niet gebruikt worden voor e-mail en telemarketingacties.

Advertentie, sociale media en overige Cookies
Door mediabedrijven zoals Google of Facebook worden er advertentie cookies geplaatst en deze kunnen ingezet worden voor het aanbieden van advertenties. Als u deze cookies accepteert, kunnen persoonsgegevens zoals IP-adressen verkregen worden. Sociale media cookies maken het mogelijk om website inhoud te delen met uw ‘’vrienden’’ of in contact te komen met de makers. De cookies zorgen er echter tegelijkertijd voor dat sociale medianetwerken zoals Facebook uw internetgedrag kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden. Zie de cookie-instellingen voor meer informatie over deze cookies.

Cookie-instellingen aanpassen?
U kunt de cookie-instellingen voor deze website wijzigen naar uw persoonlijke voorkeur. De pagina waarop u deze instellingen kunt wijzigen is te bereiken via de cookie-instellingen of via de pagina met onze algemene voorwaarden.

Cookie-instellingen
Wij gebruiken deze cookies:
Functioneel: De cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert.
Analytics: Met deze cookies kunnen wij het gebruik van de website meten. De gegevens die met deze cookie verzameld worden, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.
Aanbevelingen: Deze cookies worden gebruikt voor inhoud optimalisatie. Deze cookies worden nooit in combinatie met overige cookies gebruikt.
Sociale media: De inhoud van onze website wordt door middel van deze cookies gedeeld via sociale media. Sociale medianetwerken doen aan profiling en tracking van bezoekers. Uw internetgedrag kan gemonitord worden door social media als u deze cookies accepteert.
Advertentiecookies: Als u deze cookies accepteert kan uw internetgedrag gemonitord worden door advertentie netwerken.
Overig: Deze cookies kunnen niet in één van de andere categorieën geplaatst worden. Door deze cookies te accepteren kan uw internetgedrag gemonitord worden door social media, advertentie of andere netwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Petersburg Consultants en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@petersburg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Petersburg Consultants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@petersburg.nl